Dlaczego aktywne ETFy cieszą się obecnie taką popularnością?

Dlaczego aktywne ETFy cieszą się obecnie taką popularnością?

portfel-inwestycje

Przez całą dekadę 2010 roku, aktywnie zarządzane ETFy znajdowały się na marginesie wszechświata ETF. Pasywne inwestycje i ETFy były tak ściśle ze sobą powiązane, że istnienie “aktywnego ETFu” było dla inwestorów niemal paradoksem.

Nagle, aktywne ETFy stały się wszechobecne. Ich rosnąca popularność wynika z połączenia zmian legislacyjnych, innowacji produktowych oraz zmian rynkowych i trendów, które podkreśliły ich unikalne atuty.

Wzrost

Ostatnie lata były dla aktywnych ETFów czasem dynamicznego wzrostu. Każdego roku, począwszy od 2018, przyciągały one co najmniej 25 miliardów USD i zaznaczały organiczny wzrost powyżej 30%. Na koniec października 2023, ich aktywa osiągnęły wartość 444 miliardów USD – prawie trzy razy więcej niż w październiku 2020.
W porównaniu, aktywnie zarządzane fundusze inwestycyjne tracą na popularności. Przez siedem z ostatnich ośmiu lat obserwowano ich odpływy, z rekordowym odpływem 1 biliona dolarów w 2022 roku. Wydaje się, że aktywne zarządzanie straciło na popularności, a sukces aktywnych ETFów wynika wyłącznie z faktu, że są ETFami, podnoszonymi przez rosnącą falę tego rodzaju funduszy.

Struktura ETF jest kluczowa dla rozwoju aktywnych funduszy ETF (o czym więcej później), ale nie są one jedynie biernymi korzystającymi z tego trendu. W październiku 2020 roku aktywne ETFy stanowiły 3,2% rynku ETF, ale w ciągu kolejnych trzech lat zgarnęły 14% przepływów netto. Gdyby one tylko podążały za trendem ETF, ich udział w rynku nie wzrósłby do 6,3% w tym okresie.

Rozbudowa oferty

Jak wskazuje pierwszy wykres, liczba aktywnych ETFów i ich łączny rozmiar zmieniły się równocześnie. Od stycznia 2022 do października uruchomiono prawie tyle samo aktywnych ETFów (789), co przez całą dekadę wcześniej (810). W 2023 roku liczba uruchomionych aktywnych ETFów przekroczyła liczbę funduszy indeksowych w stosunku 3 do 1. Rynek aktywnych ETFów kwitnie częściowo dlatego, że oferta jest bogata.

Dwa powiązane zdarzenia przyczyniły się do rozprzestrzenienia aktywnych ETFów. Po pierwsze, SEC w 2019 roku zaakceptowała zasadę 6c-11, umożliwiającą tworzenie i likwidację udziałów ETF z niestandardowymi koszykami. To było kluczowe, ponieważ dało menedżerom aktywnym elastyczność w wykorzystywaniu efektywności podatkowej funduszy ETF. Wielu dostawców funduszy, którzy weszli na rynek ETF w ostatnich latach, uznaje “zasadę ETF” za impuls do działania.

Zachęceni pozytywnym oddziaływaniem zasady ETF, dostawcy funduszy znaleźli nowe sposoby wprowadzania ETFów na rynek. Konwersja funduszy inwestycyjnych na ETFy stała się powszechną praktyką wśród niektórych zarządzających. Spośród 1286 aktywnych ETFów notowanych w październiku 2023, 65 z nich zaczęło jako fundusze inwestycyjne. Wszystkie zostały przekształcone po 2021 roku.

Dodatkowo, zarządzający funduszami mogą niebawem dodać klasę udziałów ETF do istniejących funduszy wspólnego inwestowania po wygaśnięciu patentu Vanguard na tę metodę na początku 2023 roku. Chociaż niewiele firm złożyło wniosek do SEC o taką konwersję, udany przykład może zachęcić innych do naśladowania, co przyczyni się do dalszego rozwoju rynku ETF. Jak do tej pory, otwarcie nowych możliwości zwiększyło aktywność na rynku.

Ocena aktywnych ETFów i ich przepływów kapitałowych może być rozpatrywana jako dylemat typu “co było pierwsze: kura czy jajko”. Czy kwitnąca oferta produktów doprowadziła do większego napływu środków, czy to popularność instrumentu zainspirowała zarządzających do poszerzenia oferty? Biorąc pod uwagę, jak ograniczona była oferta aktywnych ETFów jeszcze w 2018 roku – mniej niż 300 strategii, z czego 75% w stałym dochodzie – to rozszerzenie asortymentu przyczyniło się do wzrostu napływów, a nie odwrotnie.

 

 

 

 

Dodaj komentarz