Kategoria: blockchain

blockchain-smart-contracts

Osoby zatrudnione w sektorze blockchain pracują na odległość. Jednak nie otrzymują wynagrodzenia w kryptowalutach

Badanie odnośnie wypłat w formie krypto ujawniło, że niemal wszyscy pracownicy zdalni oraz ich wynagrodzenia są denominowane w konwencjonalnej walucie fiat. Świat rozproszonych rejestrów bazuje na zdecentralizowanej pracy, lecz ich potencjalne zafascynowanie krypto nie ma odzwierciedlenia w metodzie, w jakiej są wynagradzani. Dogłębny raport odnośnie wynagrodzeń w ekosystemie Web3, prezentując kilka interesujących odkryć. Na przykład,…
Dowiedz się więcej

blockchain

Zastosowania blockchain w łańcuchu dostaw: Skuteczność, transparentność i zwalczanie fałszerstw

W dzisiejszym globalnym rynku, gdzie produkty przechodzą przez wiele rąk, zabezpieczenie i śledzenie łańcucha dostaw stało się niezwykle istotne. Tradycyjne systemy śledzenia są często nieefektywne, narażone na błędy i manipulacje, co rodzi potrzebę innowacyjnych rozwiązań. Tutaj wkracza blockchain, rewolucyjna technologia, która oferuje bezprecedensową przejrzystość, niezmienną dokumentację i zdecentralizowane zarządzanie. Wyobraź sobie możliwość śledzenia każdego etapu…
Dowiedz się więcej

blockchain

Zastosowanie Blockchain w sektorze zdrowia – rozwiązania dla bezpieczeństwa danych medycznych

W dzisiejszym cyfrowym świecie, bezpieczeństwo danych medycznych jest kwestią kluczową i niezwykle delikatną. Wprowadzenie technologii blockchain do sektora zdrowia otwiera drzwi do rewolucji w ochronie prywatności i bezpieczeństwie pacjentów. Blockchain, jako rozproszony i niezmienialny rejestr, umożliwia bezpieczne przechowywanie, udostępnianie i śledzenie danych medycznych. Eliminuje on ryzyko naruszeń i manipulacji danych, tworząc zaufaną infrastrukturę dla systemów…
Dowiedz się więcej