Sektorowa analiza globalna – Zmiany w japońskiej polityce monetarnej

Sektorowa analiza globalna – Zmiany w japońskiej polityce monetarnej

japonia

Zwracamy uwagę na modyfikacje dokonywane przez Bank Japonii dotyczące ich elastycznej polityki monetarnej, ciągłą aktywność na rynku pracy w USA, oraz informacje o kolejnym dużym chińskim przedsiębiorstwie deweloperskim, które nie wywiązało się z zobowiązań.

Bank Japonii podjął kroki w kierunku zacieśnienia pewnych aspektów swojej dotychczas bardzo swobodnej polityki finansowej, co jest wynikiem październikowego spotkania komitetu ds. polityki monetarnej.

Japonia, podobnie jak inne rozwinięte gospodarki, dąży do utrzymania inflacji na poziomie 2%. Jednakże, wskaźnik inflacji bazowej przekroczył ten próg przez 17 kolejnych miesięcy. Tradycyjnie, japońska inflacja pozostawała poniżej tej wartości i często zmagała się z deflacją.

Po pandemii, inflacja w Japonii wzrosła, aczkolwiek nie tak drastycznie jak na innych rozwiniętych rynkach. Przykładowo, główny wskaźnik inflacji w Japonii osiągnął poziom 4,3%, w porównaniu do 11,1% w Wielkiej Brytanii.

Inne banki centralne zaostrzają politykę monetarną i podwyższają stopy procentowe, aby zwolnić tempo wzrostu gospodarczego i zmniejszyć inflację. Tymczasem, Japonia utrzymuje ujemne oprocentowanie jako jedyny kraj na świecie.

Przez ostatnie siedem lat, BOJ zastosował kontrolę krzywej dochodowości, ograniczając rentowność obligacji. W lipcu zwiększono ten limit do 1% z poprzednich 0,5%, a teraz zezwala na jeszcze wyższy wzrost rentowności.

Nowy cel 1% to raczej punkt odniesienia niż ścisły limit, co pozwala rentowności przekroczyć ten próg. BOJ zaznacza gotowość do zakupu obligacji powyżej tego limitu, jednocześnie dopuszczając większą elastyczność.

Intencją BOJ było utrzymanie niskiego poziomu rentowności poprzez zakupy obligacji, gdy ich rentowność zbliża się do wyznaczonego limitu, co miałoby skłonić konsumpcję i inwestycje zamiast oszczędności. Niskie rentowności miałyby pobudzić wzrost gospodarczy i inflację.

Przy inflacji przekraczającej 2%, spodziewano się, że nowy gubernator BOJ zrezygnuje z tej metody.

Chiny

Sektor budowlany w Chinach doświadcza wzrostu napięcia

Chiny mierzą się z wyzwaniami w branży deweloperskiej. Czołowy prywatny deweloper, Country Garden, poinformował o zbliżającej się zagrożeniu bankructwem.

Zwykle, dział budowlany stanowi około jednej czwartej całkowitej aktywności ekonomicznej kraju. Mimo obniżenia wymagań kredytowych oraz stóp procentowych, sektor ten nadal napotyka przeszkody, co podkopuje zaufanie konsumentów.

Evergrande, firma z największym zadłużeniem na globie, wywołała poruszenie, nie radząc sobie z terminową spłatą długu już dwa lata temu. Country Garden, posiadający czterokrotnie więcej projektów niż Evergrande, uchodził za bardziej stabilnego dewelopera, lecz teraz sygnalizuje ryzyko upadłości.

Mimo nadziei pokładanych w stymulacyjnych działaniach rządu chińskiego, mających na celu pobudzenie popytu na mieszkania, konsumenci i inwestorzy nadal podchodzą do sektora nieruchomości z rezerwą.

Jakie są tendencje na światowych rynkach?

Globalne rynki akcji przedstawiały zróżnicowane rezultaty w przeciągu ostatnich 12 miesięcy do końca września. Ogólnie, światowy rynek akcji zanotował wzrost o 11,04%*. Jednak jak to zwykle bywa, przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych zysków.

Indeks MSCI Europe ex UK osiągnął wzrost o 19,99% w ciągu roku. Inwestorzy zainteresowali się europejskimi akcjami, zastanawiając się nad dalszą słusznością wysokich wycen amerykańskich firm.

Europejskie spółki były wyceniane poniżej wartości swoich amerykańskich odpowiedników, co skłoniło niektórych inwestorów do zmiany swoich inwestycji w celu skorzystania z tej dysproporcji. Poprawa sytuacji inflacyjnej również pozytywnie wpłynęła na europejskie akcje, gdyż inflacja w strefie euro obniżyła się we wrześniu do 4,3%.

Z kolei chiński rynek akcji zanotował spadek o 3,57% w ostatnim roku. Mimo oczekiwań, że Chiny będą atrakcyjnym rynkiem z początkiem roku, po luzowaniu restrykcji związanych z Covid, wzrost gospodarczy nie nabrał oczekiwanego tempa.

 

 

 

Dodaj komentarz