Międzynarodowe zawirowania gospodarcze wpływają negatywnie na rynek akcji w Indiach

Międzynarodowe zawirowania gospodarcze wpływają negatywnie na rynek akcji w Indiach

Indie

Mimo atrakcyjnych wycen, rozmaite czynniki takie jak rosnąca inflacja, zyski z obligacji oraz napięcia geopolityczne wpływają na równowagę rynku.

Rynek akcji w Indiach osiągnął znaczące wzrosty, generując znaczne zyski w obecnym wieku. Szeroki indeks giełdowy odnotował godny uwagi wzrost wartości o około 14% rocznie przez ostatnie 23 lata. Inwestycja początkowa w wysokości około 100 tysięcy lokalnej waluty w grudniu 2000 r. osiągnęłaby obecnie wartość około 2,1 miliona. Jednak od ostatniego szczytu spadł o 7% na koniec października, a na początku listopada indeks główny obniżył się o ponad 4% w stosunku do wartości z września.

W nowym tysiącleciu, po otwarciu gospodarki na międzynarodowy biznes, kraj ten był postrzegany jako dynamicznie rozwijający się rynek wschodzący. Skupiano się na rozwoju infrastruktury, co miało być fundamentem dla nowoczesnej ekonomii. Przez długi czas gospodarka ta była opisywana jako solidna, napędzana głównie przez wewnętrzny popyt i nieadaptująca się szybko do zmieniających się warunków globalnych. W ostatnich latach to postrzeganie uległo zmianie, a kraj ten zyskał miano rozwijającej się potęgi, która może stać się globalnym węzłem dostawczym. Widać to w dynamice rozwoju wielu sektorów, od technologii cyfrowych po odnawialne źródła energii i farmację, gdzie wydatki rządowe skutecznie napędzają popyt zarówno w obszarach wiejskich, jak i w skali całego kraju.

Gospodarka i sytuacja budżetowa są mocniejsze niż kiedykolwiek. Prognozy przewidują stabilny wzrost PKB na poziomie około 6,5% rocznie na przestrzeni najbliższych lat, z deficytem budżetowym oscylującym wokół 5%. To wszystko mimo globalnego spowolnienia ekonomicznego. Wzrost zysków firm w pierwszym półroczu był imponujący, a przewidywany przyrost dochodów netto dla dużych korporacji sięgał około 35%. Pomimo braku znaczących problemów strukturalnych w kraju, międzynarodowe niepewności skutkowały wahaniem się giełdy i fluktuacją waluty krajowej wobec dolara amerykańskiego, która osłabła o około 1 jednostkę od końca marca do ostatniego dnia pracy w tygodniu.

Ostatnie zniżki na giełdzie są głównie efektem międzynarodowych niepokojów. W Europie widoczne jest wyraźne spowolnienie, z negatywnym wzrostem PKB wiodącego kraju produkcyjnego przez ostatnie trzy kwartały. W Azji, gdzie wzrost był napędzany głównie przez Chiny, tempo wzrostu PKB, które przed pandemią wynosiło 7%, przewiduje się teraz na poziomie około 4,5%. Te warunki zmuszają rząd do rozważenia wprowadzenia znaczących środków stymulacyjnych.

W obliczu globalnego zwężenia dwie gospodarki – Indie i Stany Zjednoczone – zaczynają się od siebie oddalać. W roku 2022 przewidywano, że USA mogą wejść w fazę recesji w drugiej połowie 2023, ale dzięki kompleksowym środkom pomocowym w odpowiedzi na COVID-19 o wartości około 8 bilionów dolarów oraz fiskalnym i monetarnym środkom stymulacyjnym wdrożonym w latach 2020-2023, udało się uniknąć tego scenariusza. Te działania przyniosły szerokie korzyści, wspierając gospodarstwa domowe, stanowe administracje, opiekę zdrowotną, przedsiębiorstwa i inne instytucje, zmniejszając tym samym ryzyko recesji. Niemniej jednak, spodziewane jest spowolnienie – przewiduje się, że wzrost PKB spadnie z 2,3% w roku obecnym do około 1% w następnym roku, z uwagi na wysoki deficyt budżetowy, podwyżki stóp procentowych i ścisłą politykę monetarną prowadzoną przez bank centralny Stanów Zjednoczonych.

Globalny rynek akcji i jego wpływ na światową gospodarkę pozostaje kluczową kwestią. Aktualna sytuacja gospodarcza na świecie tworzy kontrast dla rosnącej tendencji na indyjskim rynku akcji. Utrzymywanie zysków staje się wyzwaniem w obliczu intensywnej sprzedaży przez zagranicznych inwestorów instytucjonalnych w ostatnich miesiącach. Nawet pozytywne wyniki finansowe w pierwszej połowie roku nie są w stanie podtrzymać silnej dynamiki rynku.

 

 

 

 

Dodaj komentarz