Nowa propozycja w świecie kryptowalutowych ETF: Firma składa wniosek o Bitcoinowy fundusz buforowy

Nowa propozycja w świecie kryptowalutowych ETF: Firma składa wniosek o Bitcoinowy fundusz buforowy

W odróżnieniu od tradycyjnych funduszy ETF Bitcoin, które oferują bezpośrednią ekspozycję na wahania cen BTC, fundusze buforowe ETF stosują opcje w celu zapewnienia określonego poziomu ochrony w sytuacji spadkowych zwrotów rynkowych.

W obecnym sezonie obserwujemy wzmożoną aktywność wśród tradycyjnych firm finansowych dążących do uzyskania zgody regulacyjnych organów na wprowadzenie nowych kryptowalutowych funduszy giełdowych ETF na rynek.

Ostatnio First Trust, znana firma zarządzająca aktywami, zgłosiła zamiar stworzenia nowego rodzaju funduszu ETF Bitcoin. W przeciwieństwie do innych, firma zamierza wprowadzić na rynek fundusz buforowy, a nie typowy produkt spotowy.

First Trust planuje uruchomienie buforowego funduszu ETF Bitcoin Zgodnie z dokumentem N1-A złożonym 14 grudnia w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), First Trust złożyła wniosek o wprowadzenie First Trust Bitcoin Buffer ETF. Celem funduszu jest zabezpieczenie inwestorów przed potencjalnymi stratami, przy jednoczesnym zapewnieniu ekspozycji na wyniki bitcoina (BTC).

Buforowe fundusze ETF Bitcoin różnią się od typowych funduszy ETF tym, że wykorzystują opcje do zapewnienia celowego poziomu ochrony w przypadku negatywnych zwrotów rynkowych. Te fundusze, znane także jako fundusze ETF z definiowanym dochodem, ograniczają ryzyko strat inwestorów, oferując bufor w zamian za ograniczone potencjalne zyski z rynkowych wzrostów. Ciekawi Cię gdzie kupić Bitcoina za złotówki PLN lub inne waluty FIAT jak USD czy Euro?

Projekt First Trust Bitcoin Buffer ETF ma na celu udział w pozytywnych zwrotach cenowych Grayscale Bitcoin Trust lub innego produktu giełdowego (ETP), który oferuje ekspozycję na wyniki BTC. Fundusz ma również zapewniać bufor przed pierwszymi 30% spadkiem wartości aktywów w określonym okresie.

„Limit i bufor zostaną zmniejszone o wszelkie opłaty maklerskie, transakcyjne, podatkowe i inne nadzwyczajne koszty nieuwzględnione w opłacie za zarządzanie funduszem. Po zakończeniu Okresu Docelowego Wyniku, fundusz zostanie dostosowany do nowego Okresu Docelowego Wyniku wraz z nowym ETP bazowym i buforem, choć limit może ulec zmianie zgodnie z aktualnymi stawkami rynkowymi,” wskazano w prospekcie First Trust.

Brak pełnej gwarancji ochrony Mimo że fundusz buforowy ETF ma na celu osiągnięcie konkretnych wyników, First Trust podkreśla, że nie ma gwarancji pełnej ochrony inwestycji. Istnieje ryzyko częściowej lub całkowitej utraty kapitału przez inwestorów angażujących się w nowy fundusz.

Ten wniosek pojawia się w czasie, gdy wiele firm zarządzających aktywami stara się o uruchomienie pierwszego spotowego funduszu ETF Bitcoin w USA. Środowisko kryptowalutowe oczekuje na decyzje SEC w sprawie tych wniosków, które mają nadejść do stycznia.

Tymczasem fundusze buforowe ETF funkcjonują na rynku od 2018 roku, zdobywając znaczną popularność. Zgromadziły one aktywa o wartości ponad 27 miliardów dolarów, jak wynika z raportu globalnej firmy finansowej. 

 

Dodaj komentarz