Wykorzystanie Bitcoina w Salwadorze znacząco spada

Wykorzystanie Bitcoina w Salwadorze znacząco spada

Badanie przeprowadzone przez José Simeón Cañas Central American University wykazało, że w 2023 roku tylko 12% mieszkańców Salwadoru użyło Bitcoina, co stanowi znaczący spadek w stosunku do 2021 roku, kiedy to odnotowano 24,4% użytkowników tej kryptowaluty.

Autor artykułu, Chayanika Deka, zaktualizowała te informacje 20 stycznia 2024 o godzinie 14:05. Wyniki badania wskazują, że jedynie 6,8% ankietowanych postrzega wprowadzenie Bitcoina w Salwadorze jako pozytywne dla swojego życia, podczas gdy przeważająca większość (93,2%) nie dostrzega żadnych korzyści.

Salwador stał się pierwszym krajem na świecie, który zaakceptował Bitcoin jako legalną walutę, jednak obecne dane wskazują na mieszane uczucia wśród ludności w związku z tą decyzją. Zaledwie 12% mieszkańców użyło Bitcoina do płacenia za towary i usługi w 2023 roku, co jest znacznym spadkiem w porównaniu z poprzednim rokiem.

Ponadto, większość użytkowników Bitcoina w Salwadorze dokonała zakupów kryptowalutą jedynie kilka razy. Tylko 20% respondentów wykonało więcej niż 10 transakcji za pomocą Bitcoina. Najpopularniejszymi zakupami za pomocą Bitcoina były artykuły spożywcze i zakupy w supermarketach, a także nietypowo – usługi weterynaryjne.

Mimo że odsetek osób, które odczuły poprawę życia wraz z wprowadzeniem Bitcoina, wzrósł z 3% w 2022 roku do 6,8% w 2023 roku, zdecydowana większość respondentów nie łączy swojego dobrobytu z użyciem tej kryptowaluty.

Ankieta ujawniła również, że tylko 0,5% respondentów uważa, że Bitcoin przyczynił się do poprawy gospodarczej kraju, z kolei 34,3% przypisuje pozytywne zmiany w gospodarce obniżeniu wskaźników przestępczości.

Od czerwca 2021 roku, kiedy to rząd Salwadoru oficjalnie wprowadził Bitcoin jako legalny środek płatniczy, kraj poczynił pewne postępy, w tym zyski z inwestycji w Bitcoinie, które osiągnęły wartość 42 000 USD w grudniu 2023 roku.

Dodatkowo, rząd współpracuje z Tether w ramach programu “Adopting El Salvador Freedom Visa Program”, wymagającego od kandydatów bezzwrotnego depozytu w Bitcoinie lub USDT. Salwador zatwierdził również obligacje zabezpieczone Bitcoinem, znane jako Volcano Bonds, które będą dostępne na giełdzie kryptowalut Bitfinex Securities.

 

Dodaj komentarz