Ceny gazu Ethereum osiągnęły najniższe poziomy w 2023 r.

Ceny gazu Ethereum osiągnęły najniższe poziomy w 2023 r.

Wraz ze spadkiem aktywności DeFi i NFT w dniu 8 października dane z Etherscan pokazały, że średnia cena gazu w Ethereum spadła do 8,8 Gwei, najniższego poziomu od 2 października 2022 r., kiedy to średnia cena gazu w sieci wynosiła 8,4 Gwei.

Ceny gazu w Ethereum są zwykle mierzone w Gigawei (znanym jako Gwei), co odpowiada 10^9 Wei. Wei reprezentuje minimalną wartość pieniężną ETH, a 1 ETH jest równy 10^18 Wei. Spadek cen gazu można prawdopodobnie przypisać spadkowi liczby użytkowników DeFi, NFT i sieci Tier 2.

Tygodniowe wolumeny handlowe NFT spadły do najniższego poziomu w ciągu ostatnich dwóch lat. Wolumeny handlowe NFT gwałtownie spadły od początku roku. Zużycie gazu przez wagi ciężkie Ethereum, takie jak Uniswap, 1inch i MetaMask, spadło dwucyfrowo od zeszłego tygodnia. Dane Nansen 2.0 pokazują również, że zużycie głównych emitentów, w tym giełd takich jak Binance i Coinbase oraz sieci Tier 2, takich jak Arbitrum, Optimism i Base, spadło o 30 procent w porównaniu z poprzednim tygodniem.

Stopa inflacji Ethereum

Ethereum zostało napompowane na początku września 2023 r., gdy ceny gazu gwałtownie spadły. W poniedziałek ilość spalonego Ethereum osiągnęła najniższy poziom w tym roku, z zaledwie 7 084 spalonymi ETH. Według pulpitu nawigacyjnego Dune, Ethereum zostało ostatnio spalone na tak niskim poziomie 19 września, wkrótce po aktualizacji scalania Ethereum, kiedy aktywowano mechanizm spalania. Podaż Ethereum rośnie obecnie w tempie odpowiadającym około 1450 ETH lub 2,2 mln USD dziennie. W tym tempie roczna stopa inflacji wynosi 0,44%. Jeśli szukasz informacji gdzie kupić Ethereum ETH to koniecznie przeczytaj nasz artykuł na ten temat.

 

 

Dodaj komentarz