Pieniądze odpływają z ETF Bitcoina?

Pieniądze odpływają z ETF Bitcoina?

W ciągu ostatniego tygodnia, mimo wzrostu cen Bitcoina przekraczającego 72 000 USD, spotowe fundusze giełdowe Bitcoin (ETF) zanotowały znaczne odpływy kapitału. W poniedziałek 8 kwietnia, według danych od Farside Investors, odnotowano wylot środków z 11 nowo otwartych spotowych funduszy ETF na sumę 224 milionów USD. Ta sytuacja odwraca trend czterodniowych napływów, które przyniosły 570 milionów USD do instytucjonalnych produktów inwestycyjnych.

Szczególnie dotkliwy był odpływ z Grayscale, który zarejestrował największą utratę środków z GBTC od 25 marca, osiągając wartość 303 milionów dolarów, czyli około 4 300 BTC. Od stycznia, kiedy fundusz przekształcił się w spotowy ETF, GBTC stracił 15,8 miliarda dolarów, co stanowi 48% BTC przechowywanych przed konwersją.

Pomimo tych odpływów, nowe fundusze ETF zakupiły 520 544 BTC w ciągu ostatnich trzech miesięcy, co netto daje wzrost o około 220 000 BTC, jak zauważył HODL15Capital. Dni napływów dla takich gigantów jak BlackRock i Fidelity były stosunkowo niskie, z odpowiednio 21,3 miliona USD i 6,3 miliona USD. Najlepszym funduszem dnia był Bitwise BITB ETF z napływem 40,3 miliona USD, a trzecie miejsce zajął ARKB ARK 21Shares z 9,3 miliona USD, choć ogólnie dane o napływach były słabe.

Eric Balchunas, analityk Bloomberg ETF, podkreślił, że fundusze IBIT (BlackRock) i FBTC (Fidelity) przyjmowały środki przez 59 kolejnych dni i teraz znajdują się w pierwszej dwudziestce wszech czasów. Ten odpływ środków nastąpił w momencie, gdy Bitcoin osiągnął najwyższą cenę od ponad trzech tygodni, dochodząc do 72 500 USD na zakończenie dnia 8 kwietnia. Podczas wtorkowej sesji azjatyckiej ceny Bitcoin lekko spadły do 71 181 USD.

W tym tygodniu oczekiwano na zwiększoną zmienność w związku z publikacją w Stanach Zjednoczonych kluczowych wskaźników inflacji. W innych wiadomościach z rynku ETF, James Seyffart z Bloomberg ETF poinformował 8 kwietnia, że firma Defiance złożyła wniosek o 2x lewarowany ETF na kontrakty terminowe Ethereum, który mógłby być notowany pod tickerem ETHL. Dodatkowo, ta sama firma złożyła wniosek o 2x lewarowany fundusz ETF Microstrategy.

Seyffart dodał, że decyzja o zatwierdzeniu opcji na spotowe ETF-y Bitcoin została opóźniona przez SEC, co wymaga zatwierdzenia przez kilka organów regulacyjnych, w tym SEC, CFTC i OCC, a brak jest ustalonych ram czasowych na finalizację tego procesu.