OpenAI prezentuje GPT-4 Turbo

OpenAI prezentuje GPT-4 Turbo

chat gpt turbo

Pionier w dziedzinie sztucznej inteligencji tworzącej konwersacyjne boty, OpenAI, zapowiada swoją najnowszą aktualizację, która ma na celu dostarczenie rozmów bliższych naturalnym interakcjom ludzkim, idealnych dla zaawansowanych zastosowań.
Podczas pierwszego wydarzenia dla programistów, OpenAI ujawniło GPT-4 Turbo, charakteryzujący się wyższą wydajnością i korzystniejszym kosztem niż jego poprzednik, GPT-4. Najnowsza wersja przynosi udoskonalenia w zakresie przetwarzania kontekstu oraz większą adaptacyjność do potrzeb użytkowników.

GPT-4 Turbo debiutuje w dwóch odmianach: tekstowej oraz rozszerzonej o przetwarzanie obrazów. Jak informuje OpenAI, GPT-4 Turbo jest „optymalizowany pod kątem wydajności”, z cenami zaczynającymi się od 0,01 USD za 1000 tokenów tekstowych oraz 0,03 USD za 1000 tokenów obrazowych – to prawie o jedną trzecią mniej niż w przypadku GPT-4.

Twój spersonalizowany ChatGPT

Czym jest ta funkcja dostrajania, która sprawia, że GPT-4 Turbo wyróżnia się na tle innych?

Sprecyzowane dostrajanie polepsza proces uczenia się przez wykorzystanie znacznie obszerniejszego zbioru przykładów niż te dostępne w standardowych wskazówkach, co przekłada się na lepsze efekty w szerokim wachlarzu zadań. To dostrajanie przemienia standardowe modele AI w rozwiązania spersonalizowane do specyficznych zadań, zapewniając wyższą jakość wyników niż przy standardowym zadawaniu pytań, skuteczniejsze wykorzystanie tokenów dzięki krótszym zapytaniom oraz szybsze reagowanie na zlecenia.

Dostrajanie umożliwia modelowi nauczenie się konkretnych zachowań poprzez eksponowanie go na obszerne, niestandardowe zbiory danych, przekształcając ogólne modele AI w wyspecjalizowane instrumenty do specyficznych zadań, bez konieczności tworzenia nowego modelu od zera. Przykładowo, model dostrojony do terminologii medycznej oferuje bardziej precyzyjne odpowiedzi, komunikując się językiem bliższym medykom.

Można znaleźć analogię w świecie generowania grafik: modele Stable Diffusion, które przeszły proces dostrajania, często produkują obrazy o wyższej jakości niż ich bazowe wersje XL czy 1.5, dzięki nauce na podstawie bardziej specjalistycznych danych.

Przed tą przełomową zmianą OpenAI umożliwiało jedynie ograniczone dostosowania zachowań swoich wielkich modeli językowych poprzez niestandardowe instrukcje. Był to już istotny postęp dla tych, którzy pragnęli personalizacji modeli OpenAI dla indywidualnych potrzeb. Sprecyzowane dostrajanie idzie o krok dalej, wzbogacając zbiór danych modelu o nowe informacje, ton, kontekst i styl.

Wartość dostrajania jest nie do przecenienia. W miarę jak AI staje się coraz bardziej wszechobecna w naszym życiu codziennym, wzrasta popyt na modele dostosowane do indywidualnych potrzeb i preferencji.

 

Dodaj komentarz