Na czym polega kopanie kryptowalut?

Kopanie kryptowalut polega na rozwiązywaniu skomplikowanych matematycznych problemów za pomocą specjalnego oprogramowania na komputerze. Ten proces jest nazywany “dowodem pracy” (ang. proof-of-work), który ma na celu udowodnienie, że transakcje na blockchainie są autentyczne i chronione przed manipulacją.

Podczas kopania kryptowalut, komputer wykonuje obliczenia, aby znaleźć rozwiązanie do określonego problemu matematycznego. Jeśli komputer znajdzie poprawne rozwiązanie, nagrodą dla kopacza jest określona ilość kryptowaluty. Nagroda ta jest określana przez protokół kryptowaluty i jest zmniejszana wraz z upływem czasu.

Kopanie kryptowalut wymaga dużych ilości mocy obliczeniowej, co oznacza, że ​​koszt energii elektrycznej i sprzętu komputerowego może być bardzo wysoki. Jednakże, ponieważ nagrody za kopanie kryptowalut mogą być bardzo wysokie, wiele osób i firm decyduje się na kopanie jako sposób na zdobycie kryptowalut.

wydobywanie-bitcoin

Jak dokładnie wygląda kopanie kryptowalut?

Kopanie kryptowalut jest procesem, w którym komputer wykonuje skomplikowane obliczenia matematyczne, aby zweryfikować transakcje i dodać nowe bloki do blockchaina danej kryptowaluty. Poniżej przedstawiam bardziej szczegółowy opis tego procesu:

  1. Wybór kryptowaluty: Najpierw trzeba wybrać kryptowalutę, którą chce się kopać. Niektóre kryptowaluty, takie jak Bitcoin, wymagają specjalistycznego sprzętu, aby przeprowadzić kopanie. Inne kryptowaluty, takie jak Ethereum, pozwalają na kopanie przy użyciu standardowych komputerów.
  2. Wybór sprzętu i oprogramowania: Następnie trzeba wybrać sprzęt i oprogramowanie, które będą używane do kopania kryptowaluty. Do kopania można użyć komputera osobistego, laptopa, smartfona lub specjalistycznego sprzętu, takiego jak tzw. koparki kryptowalut. Oprogramowanie do kopania jest dostępne w Internecie i można je pobrać bezpłatnie lub za opłatą.
  3. Konfiguracja sprzętu i oprogramowania: Po wybraniu sprzętu i oprogramowania, trzeba je skonfigurować i połączyć z siecią kryptowaluty. W tym celu trzeba wykonać kilka kroków, takich jak instalacja oprogramowania, ustawienie parametrów kopania, utworzenie portfela kryptowaluty i ustawienie adresu portfela jako celu wypłaty nagród za kopanie.
  4. Rozpoczęcie kopania: Po skonfigurowaniu sprzętu i oprogramowania, można rozpocząć kopanie kryptowaluty. Komputer będzie wykonywał obliczenia i próbował znaleźć rozwiązanie do skomplikowanego matematycznego problemu, który jest wymagany do zweryfikowania transakcji i dodania bloku do blockchaina.
  5. Nagrody za kopanie: Jeśli komputer znajdzie poprawne rozwiązanie, kopacz otrzyma nagrodę w postaci określonej ilości kryptowaluty. Nagrody za kopanie są uzależnione od protokołu kryptowaluty i zazwyczaj zmniejszają się wraz z upływem czasu.
  6. Kontrola kopania: Kopanie kryptowalut wymaga dużych ilości energii elektrycznej i może powodować wzrost temperatury sprzętu komputerowego. Dlatego ważne jest, aby regularnie kontrolować kopanie i dbać o stan sprzętu, aby uniknąć awarii i kosztownych napraw.

Podsumowując, kopanie kryptowalut jest procesem, w którym komputer wykonuje skomplikowane obliczenia matematyczne, aby zweryfikować transakcje i dodać nowe bloki do blockchaina danej kryptowaluty

kopanie-kryptowalut

Czy kopanie tokenów i NFT czym się różni?

Tak, kopanie tokenów i NFT różni się od siebie, zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym.

Kopanie tokenów odnosi się do procesu wydobycia nowych jednostek kryptowaluty za pomocą skomplikowanych obliczeń matematycznych, podobnie jak w przypadku kopania innych kryptowalut. W przypadku niektórych tokenów, takich jak Ethereum, kopanie jest konieczne do przetwarzania transakcji i utrzymywania sieci. Nagrody za kopanie tokenów są zazwyczaj wypłacane w nowych jednostkach kryptowaluty i zmniejszają się z czasem, podobnie jak w przypadku innych kryptowalut.

Z drugiej strony, NFT (Non-Fungible Tokens) to tokeny cyfrowe, które reprezentują unikalne cyfrowe aktywa, takie jak dzieła sztuki, kolekcjonerskie przedmioty lub gry. NFT nie są kryptowalutami w tradycyjnym sensie, ponieważ każdy NFT reprezentuje jedno unikalne aktywo, a nie jednostki wymienne między sobą. Kopanie NFT nie jest konieczne, ponieważ nie jest związane z utrzymaniem sieci, ani nie wymaga wykonywania skomplikowanych obliczeń matematycznych. Zamiast tego, NFT są tworzone i handlowane w ramach blockchaina, takiego jak Ethereum, przez wykorzystanie inteligentnych kontraktów.

Podsumowując, kopanie tokenów polega na wydobywaniu nowych jednostek kryptowaluty przez rozwiązywanie skomplikowanych problemów matematycznych, podczas gdy tworzenie i handel NFT polega na tworzeniu i handlu unikalnymi cyfrowymi aktywami za pomocą blockchaina i inteligentnych kontraktów.

Jakie są nagrody za wydobywanie kryptowalut i tokenów?

Nagrody za wydobywanie kryptowalut i tokenów zależą od kilku czynników, w tym od rodzaju kryptowaluty, której proces wydobycia jest wykonywany, a także od algorytmu wydobycia, który wykorzystuje dana kryptowaluta.

W przypadku bitcoinów, nagrody za blok wydobyty przez kopacza (ang. miner) składają się z dwóch elementów: nowych bitcoinów, które są wprowadzane do obiegu jako nagroda za wydobycie danego bloku, oraz opłat transakcyjnych, które są pobierane przez kopaczy za przetwarzanie transakcji w danym bloku. W momencie powstania bitcoina w 2009 roku nagroda za blok wynosiła 50 bitcoinów, ale co 210 000 bloków (co około 4 lata), nagroda zmniejszała się o połowę. Obecnie (stan na marzec 2023) nagroda za blok w przypadku bitcoina wynosi 6,25 bitcoinów.

W przypadku innych kryptowalut, takich jak Ethereum, nagrody za blok składają się również z nowych jednostek kryptowaluty oraz opłat transakcyjnych. W przypadku Ethereum nagrody za blok są stałe i wynoszą 2 etherów. Jeśli nie chcesz wydobywać i chcesz dowiedzieć się gdzie i jak kupić Ethereum za złotówki PLN to koniecznie przeczytaj dedykowany artykuł.

W przypadku kopania tokenów, nagrody zazwyczaj składają się tylko z nowych jednostek kryptowaluty, które są wprowadzane do obiegu jako nagroda za wydobycie. W przypadku niektórych kryptowalut, takich jak Litecoin czy Monero, nagrody za blok również zmniejszają się co określoną ilość bloków.

Warto jednak pamiętać, że nagrody za wydobycie kryptowalut i tokenów są uzależnione od kursów tych walut na rynku. W momencie spadku kursu kryptowaluty nagrody za wydobycie stają się mniej opłacalne, a w przypadku wzrostu kursu mogą być bardzo atrakcyjne. Dodatkowo, koszty związane z kopaniem, takie jak koszty energii elektrycznej i sprzętu, mogą wpłynąć na rentowność wydobycia.