Jakie są najważniejsze indeksy giełdowe na świecie?

Jakie są najważniejsze indeksy giełdowe na świecie?

Indeksy giełdowe są kluczowymi wskaźnikami stanu rynków kapitałowych. Umożliwiają inwestorom śledzenie ogólnych trendów rynkowych oraz oceny wyników poszczególnych segmentów rynku. Indeksy obejmują wybrane grupy akcji, reprezentujące różne sektory gospodarki lub rynki narodowe. W niniejszym artykule omówimy najważniejsze indeksy giełdowe na świecie, ich znaczenie oraz sposób obliczania.

Indeksy giełdowe w Ameryce Północnej

 1. Dow Jones Industrial Average (DJIA):

  • Kraj: Stany Zjednoczone
  • Opis: Jeden z najstarszych i najbardziej znanych indeksów. Obejmuje 30 największych i najbardziej wpływowych spółek przemysłowych notowanych na NYSE i NASDAQ.
  • Metoda obliczania: Średnia ważona cenowo, gdzie cena akcji każdej spółki ma równy wpływ na indeks.
 2. S&P 500:

  • Kraj: Stany Zjednoczone
  • Opis: Obejmuje 500 największych spółek amerykańskich z różnych sektorów gospodarki. Uważany za bardziej reprezentatywny niż DJIA.
  • Metoda obliczania: Średnia ważona kapitalizacją rynkową, gdzie większe spółki mają większy wpływ na indeks.
 3. NASDAQ Composite:

  • Kraj: Stany Zjednoczone
  • Opis: Indeks obejmujący wszystkie spółki notowane na NASDAQ, z dużym udziałem firm technologicznych.
  • Metoda obliczania: Średnia ważona kapitalizacją rynkową.

Indeksy giełdowe w Europie

 1. FTSE 100:

  • Kraj: Wielka Brytania
  • Opis: Indeks obejmujący 100 największych spółek notowanych na London Stock Exchange.
  • Metoda obliczania: Średnia ważona kapitalizacją rynkową.
 2. DAX:

  • Kraj: Niemcy
  • Opis: Indeks obejmujący 30 największych spółek notowanych na Frankfurckiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
  • Metoda obliczania: Średnia ważona kapitalizacją rynkową.
 3. CAC 40:

  • Kraj: Francja
  • Opis: Indeks obejmujący 40 największych spółek notowanych na Euronext Paris.
  • Metoda obliczania: Średnia ważona kapitalizacją rynkową.

Indeksy giełdowe w Azji

 1. Nikkei 225:

  • Kraj: Japonia
  • Opis: Indeks obejmujący 225 największych spółek notowanych na Tokyo Stock Exchange.
  • Metoda obliczania: Średnia ważona cenowo.
 2. Shanghai Composite:

  • Kraj: Chiny
  • Opis: Indeks obejmujący wszystkie akcje zwykłe i uprzywilejowane notowane na Shanghai Stock Exchange.
  • Metoda obliczania: Średnia ważona kapitalizacją rynkową.
 3. Hang Seng Index (HSI):

  • Kraj: Hongkong
  • Opis: Indeks obejmujący 50 największych spółek notowanych na Hong Kong Stock Exchange.
  • Metoda obliczania: Średnia ważona kapitalizacją rynkową.

Indeksy giełdowe w innych regionach

 1. S&P/ASX 200:

  • Kraj: Australia
  • Opis: Indeks obejmujący 200 największych spółek notowanych na Australian Securities Exchange.
  • Metoda obliczania: Średnia ważona kapitalizacją rynkową.
 2. Bovespa Index (Ibovespa):

  • Kraj: Brazylia
  • Opis: Główny indeks giełdy w São Paulo, obejmujący największe spółki notowane na BM&F Bovespa.
  • Metoda obliczania: Średnia ważona kapitalizacją rynkową.

Znaczenie indeksów giełdowych

 1. Barometr rynkowy:

  • Indeksy giełdowe odzwierciedlają kondycję rynku i gospodarki. Służą jako wskaźnik dla inwestorów, analityków i decydentów gospodarczych.
 2. Podstawa dla funduszy indeksowych:

  • Wiele funduszy inwestycyjnych i ETF (Exchange Traded Funds) bazuje na indeksach, umożliwiając inwestorom pasywną strategię inwestycyjną.
 3. Benchmark:

  • Indeksy służą jako punkt odniesienia do oceny wyników funduszy inwestycyjnych i portfeli.
 4. Instrumenty pochodne:

  • Indeksy giełdowe są podstawą dla kontraktów futures, opcji i innych instrumentów pochodnych, umożliwiając inwestorom hedging i spekulację.

Sposoby obliczania indeksów giełdowych

 1. Średnia ważona cenowo:

  • Każda spółka w indeksie ma równy wpływ na wartość indeksu. Przykład: Nikkei 225, DJIA.
 2. Średnia ważona kapitalizacją rynkową:

  • Wpływ każdej spółki na indeks zależy od jej kapitalizacji rynkowej. Większe spółki mają większy wpływ. Przykład: S&P 500, FTSE 100.
 3. Średnia ważona free float:

  • Uwzględnia tylko akcje dostępne do handlu publicznego. Wpływ spółek o większym free float jest większy. Przykład: DAX.

Podsumowanie

Najważniejsze indeksy giełdowe na świecie, takie jak DJIA, S&P 500, FTSE 100, DAX, Nikkei 225, Shanghai Composite i inne, odgrywają kluczową rolę w ocenie stanu rynków kapitałowych. Każdy indeks ma swoje specyficzne cechy i metodologię obliczania, ale wszystkie służą jako barometr kondycji gospodarki oraz narzędzie dla inwestorów do podejmowania świadomych decyzji. Rozumienie funkcjonowania i znaczenia tych indeksów jest niezbędne dla każdego uczestnika rynku kapitałowego.