Hiszpański Urząd Ochrony Danych Nakłada Moratorium na Worldcoin za Naruszanie Prywatności

Hiszpański Urząd Ochrony Danych Nakłada Moratorium na Worldcoin za Naruszanie Prywatności

 Worldcoin napotyka trzymiesięczne ograniczenia w Hiszpanii z powodu obaw dotyczących prywatności.

Hiszpańska Agencja Ochrony Danych (AEPD) wydała nakaz dla Worldcoin, aby firma zaprzestała zbierania danych osobowych obywateli Hiszpanii przez ich skanowanie i zaniechała wykorzystywania już zgromadzonych informacji.

Ten prewencyjny krok został podjęty w środę po licznych zażaleniach złożonych przeciwko Worldcoin od zeszłego lata, w tym wątpliwości co do adekwatności informacji dostarczanych o procesie przetwarzania danych, gromadzenia danych od osób niepełnoletnich oraz braku mechanizmu odwołania zgody. Na dostosowanie się do wymogów, Worldcoin otrzymał 72-godzinny termin.

Restrykcje wobec Worldcoin w Hiszpanii W obliczu tych wyzwań, Hiszpania postanowiła zastosować trzymiesięczne zawieszenie działalności Worldcoin, co stanowi kolejny cios dla kryptograficznego przedsięwzięcia Sama Altmana, które już wcześniej spotkało się z kontrowersjami w różnych krajach.

Projekt ten od początku budził kontrowersje z powodu swojej metody zbierania danych osobowych, wykorzystując urządzenie do skanowania tęczówek oka, zwanego „orbem”. Celem projektu jest stworzenie systemu weryfikacji tożsamości w celu odróżniania ludzi od automatów w kontekście rosnącej roli sztucznej inteligencji. Jednak na arenie międzynarodowej regulatorzy i obrońcy prywatności wyrazili zaniepokojenie brakiem przejrzystości w metodach zbierania danych przez Worldcoin.

Mar España Martí, szefowa AEPD, wskazała, że Hiszpania jest pierwszym krajem w Europie, który podjął konkretne działania przeciwko Worldcoin, z uwagi na szczególnie niepokojące praktyki zbierania danych o nieletnich. Odnieśliśmy się do tego, mówiąc,

“Co zrobiliśmy, to wysłanie sygnału alarmowego do Europy. Ale to zagadnienie ma znaczenie dla obywateli we wszystkich krajach Unii Europejskiej, dlatego wymaga koordynowanych działań”.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) w UE reguluje przetwarzanie danych osobowych, wymagając od podmiotów zarządzających takimi danymi, jak imiona, kontakty, identyfikatory biometryczne itp., aby posiadały prawomocne podstawy prawne dla ich działań.

Niezastosowanie się do tych wymogów może prowadzić do kar finansowych, sięgających nawet 4% rocznego obrotu globalnego.

Dalsze Komplikacje Problemy Worldcoin rozciągają się również na Hongkong, gdzie lokalne Biuro Komisarza ds. Prywatności przeprowadza dochodzenia w sześciu lokalizacjach związanych z projektem.

Raporty sugerują, że dochodzenie skupia się na przetwarzaniu wrażliwych danych osobowych przez firmę.