Cena BTC stoi w miejscu ale portfele zmieniają posiadanie

Cena BTC stoi w miejscu ale portfele zmieniają posiadanie

W ostatnim czasie, mimo że cena Bitcoina pozostawała stosunkowo stabilna, obserwujemy znaczące przetasowania w obrębie portfeli BTC. Dane zebrane przez firmę analityczną Santiment wskazują, że duzi posiadacze Bitcoinów decydują się na reorganizację swoich aktywów.

Analiza rynkowa ujawnia, że w ciągu ostatnich dni cena Bitcoina utrzymywała się na względnie spokojnym poziomie, bez istotnych zmian, zwłaszcza po ostatnim spadku poniżej 40 000 USD. Mimo to, Santiment zauważył, że niektórzy z kluczowych inwestorów Bitcoinów wykorzystali ten okres na dokonanie znaczących transakcji w swoich portfelach.

Szczególnie interesujący jest spadek w liczbie portfeli zawierających między 100 a 1000 BTC. Ta grupa inwestorów zmniejszyła się o 1,1% w ciągu zaledwie tygodnia, osiągając najniższy poziom od listopada 2022 roku. To było w czasie, gdy rynek kryptowalut doświadczył wstrząsów po upadku FTX.

Jednak nie wszystkie ruchy na rynku wskazują na negatywny trend. Mimo że inwestorzy skoncentrowani na handlu detalicznym pozbywali się swoich aktywów po zatwierdzeniu pierwszych funduszy ETF w USA, to zachowanie „wielorybów” Bitcoina, czyli posiadaczy od 1 000 do 10 000 BTC, było odmienne. W ciągu tych samych sześciu dni, liczba takich portfeli wzrosła o 2,5%, tworząc 47 nowych dużych portfeli kryptowalut.

Obecnie, liczba portfeli wielorybów wynosi 1 958, co jest najwyższą wartością od listopada 2022 roku.

W tym samym okresie, cena Bitcoina wykazywała niewielką aktywność. Po kilku krótkotrwałych, ale nieudanych próbach przebicia poziomu 44 000 USD, wartość kryptowaluty głównie oscylowała w zakresie od 41 000 USD do 43 000 USD.